69 rocznica Bitwy i Egzekucji w P?cicach

5 августа, 2013

69 rocznica Bitwy i Egzekucji w P?cicachW niedziel?, w ko?ciele parafialnym ?w. Aposto??w Piotra i Paw?a w P?cicach, minister Maciej Klimczak uczestniczy? w uroczystej Mszy ?w. w intencji poleg?ych i pomordowanych ?o?nierzy Armii Krajowej podczas walk pod P?cicami 2 sierpnia 1944 roku.

Minister Klimczak uczestniczy? tak?e w Apelu Pami?ci przy Pomniku – Mauzoleum w P?cicach.

Podczas uroczysto?ci minister Maciej Klimczak odczyta? list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?awa Komorowskiego skierowany do organizator?w i uczestnik?w obchod?w rocznicowych, pisze prezydent.pl.69 rocznica Bitwy i Egzekucji w P?cicach

Uroczysto?ci przy Pomniku – Mauzoleum w P?cicach upami?tniaj?ce Powsta?c?w Warszawskich, organizowane s? nieprzerwanie od 1967 roku, w ramach Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego «Po kamienistej drodze – P?cice».