Egzorcy?ci spotkali si? na Jasnej G?rze

11 июля, 2013

Egzorcy?ci spotkali si? na Jasnej G?rzeOko?o 300 os?b z Polski i zagranicy przyjecha?o do Cz?stochowy na pi?ciodniow? Europejsk? Konferencj? Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia ds. Pos?ugi Uwalniania. Egzorcy?ci rozmawia? b?d? m.in. o tatua?u, piercingu i uzale?nieniach. Szczeg??y rozm?w s? jednak tajne.

Konferencja egzorcyst?w zwo?ywana jest co dwa lata i zawsze ma charakter zamkni?ty dla medi?w.

Gromadzi tak?e wsp??pracuj?cych z egzorcystami ksi??y i osoby ?wieckie. Organizatorzy podkre?laj?, ?e spotkanie jest dla nich okazj? do wymiany do?wiadcze? i poznawania nowych problem?w.

Zjazd na Jasnej G?rze potrwa do pi?tku, pisze tvn24.pl.