Konkurs «Moje drzewo rodzinne»

24 марта, 2014

Stowarzyszenie Dom Polski zaprasza do udziału w konkursie uczniów Domu Polskiego!

I. CELE KONKURSU

1.     Rozbudzenie zainteresowania przeszłością swojej rodziny.

2.    Pogłębianie więzi emocjonalnych z członkami rodzin poprzez odkrywanie własnego pochodzenia.

3.    Rozwijanie umiejętności w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł.

4.    Kształcenie postawy twórczej i rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 II. ZASADY UCZESTNICTWA
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów dwóch kategorii wiekowych: dzieci od 8 do 13 lat (pomoc rodziców) oraz młodzież w wieku od 14 do 18 lat.
2.Udział w konkursie polega na samodzielnym opracowaniu przez ucznia swojego drzewa genealogicznego. W drzewie mogą być ujęci przodkowie uczestnika konkursu “po mieczu” (ze strony ojca) i “po kądzieli” (ze strony matki), lub tylko przodkowie “po mieczu” lub tylko „po kądzieli”. Przedstawiony wywód przodków może sięgać dowolną ilość pokoleń wstecz.
3.Opracowane drzewo może być wykonane w dowolnej technice.
4.Wywód przodków może być uzupełniony o dodatkowe elementy (np. widok w tle gniazda rodowego – miejscowości z której wywodzi się ród, zdjęcia rodzinne, herby rodowe i inne).
5.W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą zaleca się zamieszczanie zdjęć skanowanych lub kserowanych.
6.Prace należy złożyć u nauczyciela języka polskiego do dnia 30.04.2014 r.
7.Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 03.05.2014 r., w którym też nastąpi ogłoszenie wyników. Nagrody w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego za zajęcie I miejsca w każdej kategorii, oraz nagrody książkowe dla II i III miejsca zostaną wręczone laureatom podczas jubileuszowych uroczystości 25 maja 2014 roku.

8. Uczestnicy konkursu do pracy dołączają następującą informację o sobie: Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, e-mail, imię i nazwisko jednego z rodziców.

III. KRYTERIA OCENY

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1.   Prawidłowe określenie stopnia pokrewieństwa bliskich.

2.   Kompozycja plastyczna: staranność, czytelność i przejrzystość.

3.   Oryginalność pracy.

IV. NAGRODY DLA LAUREATÓW.

Laureaci I miejsca w 1 i 2 kategorii – cyfrowy aparat fotograficzny

Laureaci II i III miejsca – nagrody książkowe.

ZAPRASZAMY!