Pierwsza Miss Polski na w?zku: Olga Fija?kowska

5 августа, 2013

— By?o bardzo ogromne zaskoczenie, polecia?y ?zy szcz??cia. Nie spodziewa?am si? kompletnie tytu?u — m?wi?a we «Wstajesz i wiesz» w TVN 24 Olga Fija?kowska, kt?ra zosta?a Miss Polski na w?zku. Fina? konkursu, kt?ry przeprowadzono po raz pierwszy w historii, odby? si? w Ciechocinku. Obecny na gali premier Donald Tusk z?o?y? finalistkom gratulacje i wr?czy? upominki. — Dosta?y?my takie same nagrody, bi?uteri? i tablet — zdradzi?a miss.

— Prosz? pa?stwa — jak s?dz? — to by? bardzo ci??ki wyb?r dla wszystkich. Ja mia?em okazj? zapozna? si? z sylwetkami, ?yciem i urod? wszystkich uczestniczek tego pierwszego wspania?ego fina?u. Od razu zrozumia?em, ?e nie spos?b wybra?, bo wszystkie zas?uguj? na nagrody i pozwoli?em sobie w zwi?zku z tym ufundowa? dla wszystkich — powiem laureatek — tego wspania?ego przedsi?wzi?cia te same nagrody — powiedzia? Tusk.

Premier oddzielne gratulacje z?o?y? Miss Polski na w?zkach Oldze Fija?kowskiej. — Te ?zy s? jak najbardziej uprawnione. Tak jest, ma pani prawo p?aka? ze szcz??cia i wszyscy tutaj w Ciechocinku pani gratuluj?
—m?wi? podczas gali.