Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach – Wręczono Medale Pro Memoria i Pro Patria

27 сентября, 2013

Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach - Wręczono Medale Pro Memoria i Pro PatriaW Domach Polskich w Bielcach i Styrczy odbyło się uroczyste wręczenie medali “Pro Memoria” i „Pro Patria”. Jan Stanisław Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wyróżnił Polaków Mołdawii oraz osoby działające na rzecz środowiska polskiego. Odznaczenia wręczył Jan Sroka, Naczelnik Wydziału Zagranicznego.

Za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska polskiego w Mołdawii odznaczeni zostali: p. Walery Buzut – Prezes Stowarzyszenia, Ks. Jacek Puć, p. Ewelina Maszarowa, p. Walentyna Zainczykowska, p. Malwina Russu, p. Eleonora Kimakowska, p. Jadwiga Kaita, p. Czesława Cetens, p. Polina Statkiewicz, p. Lilia Górska, p. Ludmiła Jabłońska, p. Anton Gorodziecki, p. Anelia Kotelewicz, p. Anatoli Charzewski. Medale otrzymali też działacze polonijni podczas uroczystości w Komracie i Kiszyniowie.

Medal “Pro Memoria” jest odznaką okolicznościową z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej i ustanowiona została 25 stycznia 2005. Medal ten nadawany jest osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Na stronie licowej Medalu na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł wzoru z drzewca sztandaru wojskowego, spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na stronie odwrotnej w otoku z napisem: “Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” znajduje się napis: “Pro memoria”. Pod nim skrzyżowane gałązki dębiny i wawrzynu. Niżej data “8 maja 2005”.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Uhonorowane nim mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach - Wręczono Medale Pro Memoria i Pro Patria

Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach - Wręczono Medale Pro Memoria i Pro Patria

Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach - Wręczono Medale Pro Memoria i Pro Patria