Warszawa ?wi?tuje odbudow? Star?wki

19 июля, 2013

Warszawa ?wi?tuje odbudow? Star?wkiWystawami, pokazami film?w, spacerami z udzia?em varsavianist?w, konkursami oraz koncertem stolica uczci w weekend zbli?aj?c? si? 60  rocznic? odbudowy Starego Miasta.

— Decyzja o odbudowie Starego Miasta po II wojnie nie by?a ?atwa. Zniszczone by?o ponad 90%  jego budynk?w, a obowi?zuj?ce kanony konserwatorskie m?wi?y, ?e zabytk?w si? nie odbudowuje. Z?amano jednak t? zasad? i Warszawa ?wi?tuje odbudow? Star?wkidzi?, kiedy patrzymy na Stare Miasto czasem trudno uwierzy?, ?e jego kamienice maj? zaledwie 60 lat. Dlatego chcemy przybli?y? warszawiakom i odwiedzaj?cym miasto histori? odbudowy oraz dzieje Starego Miasta na przestrzeni wiek?w — powiedzia?a Magdalena ?a? z Wydzia?u Prasowego sto?ecznego Ratusza, pisze tvn24.pl.

Histori? Starego Miasta przybli?? filmy dokumentalne, archiwalne, fabularne i kroniki. Pokazy odb?d? si? w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku, Domu Spotka? z Histori? i na Rynku Starego Miasta.