Tag ‘belwederz’

Tenisi?ci: Radwa?ska, Janowicz i Kubot — odznaczeni

Bronis?aw Komorowski uhonorowa? w poniedzia?ek w Belwederze odznaczeniami pa?stwowymi tenisist?w: Agnieszk? Radwa?sk?, Jerzego Janowicza i ?ukasza Kubota za ich sukcesy w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. « To by? polski Wimbledon», — podkre?li? prezydent. Naszym tenisistom gratulowa? r?wnie? komentator Bohdan Tomaszewski. Radwa?ska «za osi?gni?cia sportowe, za dzia?alno?ci na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu» zosta?a odznaczona Z?otym […]