Tag ‘eksponaty’

Muzeum Zegar?w Wie?owych wraca 7 lat po po?arze

W poniedzia?ek, siedem lat po po?arze ko?cio?a ?w. Katarzyny w Gda?sku, ponownie otwarto dzia?aj?ce w ?wi?tyni Muzeum Zegar?w Wie?owych. Mimo ?e by?o nieczynne, przez ostatnie lata wzbogaci?o si? o kilka nowych eksponat?w. Muzeum Zegar?w Wie?owych to dwie sale wystawiennicze urz?dzone wewn?trz ko?cielnej wie?y. Ogl?da? tu mo?na kolekcj? 18 zegar?w, a kilka kolejnych przechowywanych jest w […]