Tag ‘luck’

Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawsze

Przesz?o??, najbardziej nawet dramatyczna, nie musi dzieli? na zawsze. Uczciwie potraktowana mo?e s?u?y? pojednaniu i wsp??pracy naszych narod?w i naszych dw?ch niepodleg?ych pa?stw— m?wi? prezydent Bronis?aw Komorowski w ?ucku na Ukrainie podczas uroczysto?ci upami?tniaj?cych ofiary zbrodni wo?y?skiej. Prezydent Bronis?aw Komorowski wzi??  udzia? we mszy ?wi?tej w intencji ofiar zbrodni wo?y?skiej, kt?ra zosta?a odprawiona w Katedrze […]