Tag ‘Marsza?ek Sejmu’

Marsza?ek Sejmu otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy…»

10 lipca br. w Holu G??wnym Sejmu marsza?ek Sejmu Ewa Kopacz uroczy?cie otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy. Losy polskich ?yd?w w Izraelu». W wydarzeniu wzi?li tak?e udzia? ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Nera, cz?onkowie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej oraz liczni zaproszeni go?cie. – Wystawa (…) prezentuje bardzo istotny element naszego wsp?lnego dziedzictwa ?ci?le zwi?zany z kszta?towaniem si? […]