Tag ‘ministr klimczak’

69 rocznica Bitwy i Egzekucji w P?cicach

W niedziel?, w ko?ciele parafialnym ?w. Aposto??w Piotra i Paw?a w P?cicach, minister Maciej Klimczak uczestniczy? w uroczystej Mszy ?w. w intencji poleg?ych i pomordowanych ?o?nierzy Armii Krajowej podczas walk pod P?cicami 2 sierpnia 1944 roku. Minister Klimczak uczestniczy? tak?e w Apelu Pami?ci przy Pomniku – Mauzoleum w P?cicach. Podczas uroczysto?ci minister Maciej Klimczak odczyta? […]