Tag ‘mobilny pomnik’

Mobilny pomnik powstanie w Poznaniu?

Nietypowy projekt Mobilnego Pomnika Wielookoliczno?ciowego zg?osi? do bud?etu obywatelskiego Jakub G?az. Ma by? jak w?z Drzyma?y, w dodatku z wymiennymi elementami. Pozna?ski krytyk architektury chce wywo?a? dyskusj? na temat miejskich pomnik?w. Mobilny Pomnik Wielookoliczno?ciowy ma «jednorazowo rozwi?za? problem coraz cz?stszych kontrowersji zwi?zanych z pomys?ami na stawianie nowych lub rekonstrukcj? starych pomnik?w w Poznaniu». – Kr?tko m?wi?c: […]