Tag ‘stare miasto’

Warszawa ?wi?tuje odbudow? Star?wki

Wystawami, pokazami film?w, spacerami z udzia?em varsavianist?w, konkursami oraz koncertem stolica uczci w weekend zbli?aj?c? si? 60  rocznic? odbudowy Starego Miasta. — Decyzja o odbudowie Starego Miasta po II wojnie nie by?a ?atwa. Zniszczone by?o ponad 90%  jego budynk?w, a obowi?zuj?ce kanony konserwatorskie m?wi?y, ?e zabytk?w si? nie odbudowuje. Z?amano jednak t? zasad? i dzi?, […]