Tag ‘wystawa’

Wystawa — “Cztery Miasta: Kiszyniów-Lwów-Bukareszt-Kraków”

W Domu Polskim w Bieclach została zaprezentowana wystawa pt.“Cztery Miasta: Kiszyniów-Lwów-Bukareszt-Kraków”. Otwarcie wystawy odbyło się 28 września, o godz. 15.00 Wystawa przypadła na czas Festiwalu Narodowości i Kultur w Bielcach. Wśród zwiedzających wystawę byli przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujących narodowości zamieszkujące Bielce; przedstawiciele mediów lokalnych – „GazetaMD”, portal medyjny „Beltsycity”, stowarzyszenie dziennikarzy „Project”, mediów polonijncyh – audycja […]

Warszawa ?wi?tuje odbudow? Star?wki

Wystawami, pokazami film?w, spacerami z udzia?em varsavianist?w, konkursami oraz koncertem stolica uczci w weekend zbli?aj?c? si? 60  rocznic? odbudowy Starego Miasta. — Decyzja o odbudowie Starego Miasta po II wojnie nie by?a ?atwa. Zniszczone by?o ponad 90%  jego budynk?w, a obowi?zuj?ce kanony konserwatorskie m?wi?y, ?e zabytk?w si? nie odbudowuje. Z?amano jednak t? zasad? i dzi?, […]