Tag ‘zyczenia noworoczne’

Wystąpienie noworoczne Prezydenta RP

Drodzy Państwo! Czujemy jeszcze w domach nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze pamiętamy słowa składanych życzeń. Jeszcze czujemy siłę i znaczenie wspólnoty. Siłę, która łączy nasze rodziny, przyjaciół sąsiadów, nasze lokalne społeczności i cały naród. Niech ten nastrój trwa w Państwa domach jak najdłużej. Nadchodzący rok 2014 będzie rokiem szczególnym. Będzie rokiem podsumowania nie tylko dwunastu […]