Pod Starym S?czem powstanie ?limak z widokiem na g?ry

9 июля, 2013

Pod Starym S?czem powstanie ?limak z widokiem na g?ry W Woli Kroguleckiej obok Starego S?cza powstanie platforma widokowa w kszta?cie ?limaka. B?dzie si? z niej roztacza? widok na dolin? Popradu; zamek w Rytrze, Stary i Nowy S?cz oraz Nawojow? i Przehyb?.

– To miejsce wskazali nam sami tury?ci, kt?rzy zatrzymuj? si? w Woli Kroguleckiej, by podziwia? widoki – przyznaje zast?pca burmistrza Starego S?cza Kazimierz Gizicki. – Budowa ma ruszy? pod koniec sierpnia, a zako?czy si? razem w maju 2014 roku – dodaje.Pod Starym S?czem powstanie ?limak z widokiem na g?ry

Koszt inwestycji wynosi 660 tys. z?otych. Miastu uda?o si? uzyska? dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszar?w Wiejskich w wysoko?ci 450 tys. z?.

Wej?cie na b?dzie bezp?atne. Mimo to w?adze wierz?, ?e inwestycja si? op?aci. – Ta platforma b?dzie reklam? regionu staros?deckiego – przekonuje Gizicki. – Liczymy, ?e to miejsce przyci?gnie wi?ksz? liczb? turyst?w – dodaje.

?limak powstanie na terenie dzia?ki gminnej o powierzchni 50 ar?w. Dla wygody turyst?w pomy?lano o asfaltowej drodze, kt?ra b?dzie prowadzi? do punktu platofrmy w kszta?cie ?limaka.

Ten najwy?szy punkt znajdzie si? na wysoko?ci 8 metr?w nad ziemi?, a promie? ?limaka b?dzie wynosi? 15 metr?w. Konstrukcja ma by? stalowa, ale podest i barierki drewniane, pisze tvn24.pl.