Tenisi?ci: Radwa?ska, Janowicz i Kubot — odznaczeni

9 июля, 2013

 Tenisi?ci: Radwa?ska, Janowicz i Kubot — odznaczeniBronis?aw Komorowski uhonorowa? w poniedzia?ek w Belwederze odznaczeniami pa?stwowymi tenisist?w: Agnieszk? Radwa?sk?, Jerzego Janowicza i ?ukasza Kubota za ich sukcesy w wielkoszlemowym turnieju w Londynie.

« To by? polski Wimbledon», — podkre?li? prezydent. Naszym tenisistom gratulowa? r?wnie? komentator Bohdan Tomaszewski.

Radwa?ska «za osi?gni?cia sportowe, za dzia?alno?ci na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu» zosta?a odznaczona Z?otym Krzy?em Zas?ugi, a Janowicz oraz Kubot — Srebrnymi Krzy?ami Zas?ugi, pisze tvn24.pl.

«To jest wielki przywilej prezydenta, ?e mo?e dzi?kowa? nie tylko w imieniu swoim, ale i ca?ego narodu, spo?ecze?stwa. Chcia?em podzi?kowa? za chwile wzrusze?, nadziei, dumy, kt?re by?y udzia?em nas wszystkich dzi?ki pa?stwa sukcesom», — powiedzia? Komorowski.

Tenisi?ci: Radwa?ska, Janowicz i Kubot — odznaczeni Tenisi?ci: Radwa?ska, Janowicz i Kubot — odznaczeni