Польскую теннисистку выгнали из католического общества

(16 июля, 2013)

Четвертую ракетку мира Агнешку Радваньску католическое общество исключило из своих рядов за участие в обнаженной фотосессии. Польская теннисистка позировала раздетой вместе с рядом других известных спортсменов для фотографа журнала ESPN. Молодежная религиозная организация сочла крайне аморальным поступок Радваньской. Ранее спортсменка снялась в рекламном видеоклипе, в котором выложила, используя теннисные мячи, слово «Иисус» и обращалась к […]

В Польше археологи раскопали могилу с настоящими вампирами

(15 июля, 2013)

В польском городе Гливице археологи обнаружили древнее захоронение. Пять найденных скелетов, по мнению ученых, принадлежат настоящим вампирам. Как пишет The Huffington Post, в общей сложности на месте раскопок археологи нашли 42 захоронения, датируемых XVII-XVIII веком. Скелеты, которые более всего заинтересовали ученых, были обезглавлены, а черепа располагались между ног. Именно так несколько веков назад было принято […]

Prezydent: Przesz?o?? nie musi dzieli? na zawsze

(15 июля, 2013)

Przesz?o??, najbardziej nawet dramatyczna, nie musi dzieli? na zawsze. Uczciwie potraktowana mo?e s?u?y? pojednaniu i wsp??pracy naszych narod?w i naszych dw?ch niepodleg?ych pa?stw— m?wi? prezydent Bronis?aw Komorowski w ?ucku na Ukrainie podczas uroczysto?ci upami?tniaj?cych ofiary zbrodni wo?y?skiej. Prezydent Bronis?aw Komorowski wzi??  udzia? we mszy ?wi?tej w intencji ofiar zbrodni wo?y?skiej, kt?ra zosta?a odprawiona w Katedrze […]

Pa?ac Prezydencki otwarty w lipcu dla zwiedzaj?cych

(12 июля, 2013)

W trzy kolejne niedziele lipca warszawiacy oraz odwiedzaj?cy stolic? tury?ci b?d? mogli zwiedzi? miejsca, w kt?rych Prezydent RP pracuje i przyjmuje go?ci. A tak?e podziwia? malarstwo polskie i europejskie z kolekcji Galerii Rogali?skiej, obrazy Jerzego Nowosielskiego oraz now? Sal? Chor?gwian?. Pa?ac Prezydencki b?dzie otwarty 14, 21 i 28 lipca w godz. 10.00-16.00, pisze prezydent.pl.

Marsza?ek Sejmu otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy…»

(12 июля, 2013)

10 lipca br. w Holu G??wnym Sejmu marsza?ek Sejmu Ewa Kopacz uroczy?cie otworzy?a wystaw? «Nasi Izraelczycy. Losy polskich ?yd?w w Izraelu». W wydarzeniu wzi?li tak?e udzia? ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Nera, cz?onkowie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej oraz liczni zaproszeni go?cie. – Wystawa (…) prezentuje bardzo istotny element naszego wsp?lnego dziedzictwa ?ci?le zwi?zany z kszta?towaniem si? […]