— Polski

Pierwsza Miss Polski na w?zku: Olga Fija?kowska

— By?o bardzo ogromne zaskoczenie, polecia?y ?zy szcz??cia. Nie spodziewa?am si? kompletnie tytu?u — m?wi?a we «Wstajesz i wiesz» w TVN 24 Olga Fija?kowska, kt?ra zosta?a Miss Polski na w?zku. Fina? konkursu, kt?ry przeprowadzono po raz pierwszy w historii, odby? si? w Ciechocinku. Obecny na gali premier Donald Tusk z?o?y? finalistkom gratulacje i wr?czy? upominki. […]

69 rocznica Bitwy i Egzekucji w P?cicach

W niedziel?, w ko?ciele parafialnym ?w. Aposto??w Piotra i Paw?a w P?cicach, minister Maciej Klimczak uczestniczy? w uroczystej Mszy ?w. w intencji poleg?ych i pomordowanych ?o?nierzy Armii Krajowej podczas walk pod P?cicami 2 sierpnia 1944 roku. Minister Klimczak uczestniczy? tak?e w Apelu Pami?ci przy Pomniku – Mauzoleum w P?cicach. Podczas uroczysto?ci minister Maciej Klimczak odczyta? […]

Warszawa ?wi?tuje odbudow? Star?wki

Wystawami, pokazami film?w, spacerami z udzia?em varsavianist?w, konkursami oraz koncertem stolica uczci w weekend zbli?aj?c? si? 60  rocznic? odbudowy Starego Miasta. — Decyzja o odbudowie Starego Miasta po II wojnie nie by?a ?atwa. Zniszczone by?o ponad 90%  jego budynk?w, a obowi?zuj?ce kanony konserwatorskie m?wi?y, ?e zabytk?w si? nie odbudowuje. Z?amano jednak t? zasad? i dzi?, […]

Najwi?ksze wydarzenie filmowe w Polsce

11 dni i 350 film?w. We Wroc?awiu rozpoczyna si? festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. W?r?d go?ci pojawi si? muzyk Mike Patton z grup? Tomahawk i re?yser Abdellatif Kechiche, laureat Z?otej Palmy w Cannes. — To najwi?ksze wydarzenie filmowe w Polsce – zapowiadaj? organizatorzy. — Festiwal wizjoner?w kina, artyst?w bezkompromisowych, kt?rzy maj? odwag? i?? obran? przez siebie […]

Prezydent Bronis?aw Komorowski odwiedzi? Ustk?

Spacer po promenadzie w Ustce i spotkanie z pomorskimi samorz?dowcami zako?czy?y dwudniow? wizyt? prezydenta Bronis?awa Komorowskiego w woj. pomorskim. Ustk? – nadmorski kurort – prezydent odwiedzi? we wtorek po po?udniu. Podczas spaceru promenad? towarzyszyli mu tury?ci i mieszka?cy miasta. Prezydent pozowa? z nimi do zdj?? i ?yczy? udanych wakacji. Z Ustki Bronis?aw Komorowski uda? si? […]